Auteursrecht

Het auteursrecht en de auteurswet zorgt voor een eerlijk verkeer van auteursrechtelijk beschermde werken. Op alle door Persburo-BMS vervaardigde foto’s, videoproducties, teksten (onze content in het breedste zin van het woord) rust het auteursrecht.

Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook, onze werken te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend.

Tegen inbreuk op het auteursrecht of het persoonlijkheidsrecht wordt altijd opgetreden.